8
ĐÁNG CHƠI

Missing là một tựa game bàn về vấn đề nhức nhối của xã hội: bắt cóc và buôn bán phụ nữ. Từ đó, cho ta cái nhìn khác hơn, rõ ràng hơn về vấn đề này.

Tất cả thông tin về Missing