Mike741

Tác giả

    VLTK Mobile: Vạn Hoa tái thế, anh tài xôn xao - Game Mobile

    VLTK Mobile: Vạn Hoa tái thế, anh tài xôn xao

    Tiếp tục hé lộ bộ kỹ năng của Vạn Hoa, Võ Lâm Truyền Kỳ khiến cộng đồng đứng ngồi không yên chờ ngày kiểm chứng thực hư kỳ nhân: lấy Bút lực làm vũ khí, triệu hồi được Rồng-Hổ từ nét vẽ thủy mặc.