Middle-earth:ShadowofWar

Middle-earth: Shadow of War là phần nối tiếp sau Middle-earth: Shadow of Mordor, giờ đây Talion phải sử dụng sức mạnh của mình để chiếm lấy chiếc nhẫn chủ, với mục đích lật đổ chúa tể bóng tối Sauron.