Microtransactions

Tổng hợp tin tức liên quan đến giao dịch vi mô (microtransaction), một trong những mô hình kiếm tiền bậc nhất của ngành công nghiệp game thế giới.