N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Microsoft Flight Simulator có tham vọng dùng công nghệ hiện đại để cho game thủ bay khắp toàn bộ bề mặt trái đất trên một bản đồ rộng 510 triệu km vuông.

Tất cả thông tin về Microsoft Flight Simulator