metroid

Thông tin mới nhất về metroid, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề metroid

Vì sao Mario lại có ria mép? - Cộng Đồng

Vì sao Mario lại có ria mép?

Ria mép của Mario, cách di chuyển lạ kỳ của Lara Croft, hai chiếc cầu vai to ngoại cỡ không rõ vì sao của Samus Aran…tất cả những chi tiết này đều được tạo ra vì nguyên nhân nào đó