Tất cả thông tin về MetalGearSurvive

Hideo Kojima nói về chuyện làm game - PC/Console

Hideo Kojima nói về chuyện làm game

Tháng 12 vừa qua, Hideo Productions – công ty game riêng của Hideo Kojima đã được thành lập với quy mô nhỏ nhưng chắn chắn. Bày tỏ với IGN về suy nghĩ của mình đối với cách vận hành một công ty game, Hideo Kojima bộc lộ nhiều hoài bão

GIFTCODE