N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Metal Slug XX là phần kế tiếp của series bắn súng màn hình ngang kinh điển Metal Slug trên máy arcade được phát hành chính thức trên các hệ Console.

Tất cả thông tin về Metal Slug XX
Sorry, no posts matched your criteria.