N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Mega Man hay còn được biết với tên Rockman tại Nhật, là một dòng game nổi tiếng của hãng Capcom. Mega Man phát hành năm 1987 trên Nintendo Entertainment System (NES), đồng thời là một trong những series đầu tiên trong 50 game được phát triển đa hệ máy. Đến tháng 3 năm 2015, dòng game này đã bán được hơn 30 triệu bản trên thế giới.

Tất cả thông tin về Mega Man