7.6
KHÁ HAY

Megaman 11 vẫn giữ nguyên lối chơi đi cảnh màn hình ngang quen thuộc nhưng có sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh.

Tất cả thông tin về Mega Man 11