Mega Maker – Tự tạo màn cho game Megaman

Chương trình do một fan tự viết cho phép bạn có thể tự tạo các màn chơi mới cho Mega Man (Rockman) gi6óng như bộ công cụ Nintendo làm cho Mario.

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Loading...Loading...