Max Payne

Thông tin mới nhất về Max Payne, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề Max Payne

Những nhân vật game phiên bản đời thực - PC/Console

Những nhân vật game phiên bản đời thực

Các bạn đã bao giờ nghĩ nhân vật yêu thích của mình trong game trông như thế nào ngoài đời thực chưa? Cách họ đến với công việc này như thế nào? Sau đây là một số nhân vật game phiên bản đời thực của các nhân vật nổi tiếng trong game.