N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Mass Effect Andromeda là tựa game thứ 4 trong series Mass Effect và là thất bại cả về danh tiếng lẫn doanh thu.

Tất cả thông tin về Mass Effect Andromeda
Cốt truyện Mass Effect: Loài Volus - PC/Console

Cốt truyện Mass Effect: Loài Volus

Volus là một chủng tộc rất đặc biệt: dù thân thể hoàn toàn không thích hợp để chiến đấu, họ có đủ sức mạnh tài chính để ảnh hưởng đến cả thiên hà.