N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Mass Effect Andromeda là tựa game thứ 4 trong series Mass Effect và là thất bại cả về danh tiếng lẫn doanh thu.

Tất cả thông tin về Mass Effect Andromeda