8.2
ĐÁNG CHƠI

Nếu có một ngày nào đó bạn cảm thấy không muốn làm gì cả, hãy thử cái game bựa Manual Samuel này và thấy thực ra cuộc đời mình còn hạnh phúc chán.

Tất cả thông tin về Manual Samuel