NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Tất cả thông tin về lost ark
Tổng quan những class hiện có trong Lost Ark - Tin Tức

Tổng quan những class hiện có trong Lost Ark

Với gameplay cơ bản tập trung vào đội hình 4 người, những class hiện tại trong Lost Ark gồm có Warrior, Gunner, Magician và Fighter. Những class này còn có nhiều nâng cấp khác nhau, mở ra nhiều chiến thuật thú vị. Sau đây là những thông tin mới nhất