7.4
KHÁ HAY

Lối chơi của Loco Parentis xoay quanh việc tìm đường thoát khỏi khu chung cư nơi nhân vật chính tỉnh giấc.

Tất cả thông tin về Loco Parentis