Tất cả thông tin về loading
ReCore bị ném đá vì thời gian load quá chậm - PC/Console

ReCore bị ném đá vì thời gian load quá chậm

  Nếu phải hỏi yếu tố nào game thủ ngán ngẩm nhất khi chơi game, đó là giai đoạn chờ load. Với nhiều người, nếu một game mất đến hơn 1 phút để load thì họ sẽ không ngần ngại tắt ngay (có lẽ là trừ trường hợp của The