7.2
KHÁ HAY

Một xưởng đồ chơi nho nhỏ làm việc miệt mài, với bên trong là cả tá người lùn bị bóc lột ngày đêm không nghỉ, đó là những gì mà Little Big Workshop đem tới cho bạn.

Tất cả thông tin về Little Big Workshop