8.8
ĐÁNG CHƠI

Life is Strange: Before the Storm ra mắt sau thành công của Life is Strange, là phần tiếp theo nhưng lại kể về câu chuyện xảy ra trước khi cơn bão ập đến Arcadia Bay. Ở phần này, nhân vật trung tâm chính là Chloe Price và chúng ta sẽ đào sâu hơn vào cuộc sống cũng như mối quan hệ của cô với Rachel trước khi Max xuất hiện trở lại.

Tất cả thông tin về Life Is Strange: Before the Storm