7.5
KHÁ HAY

Life After là game mobile được phát triển bởi NetEase lấy bối cảnh hậu tận thế với zombie và các sinh vật biến dị đang lan tràn khắp nơi.

Tất cả thông tin về Life After