N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Liệt Hỏa 3D VNG là siêu phẩm kiếm hiệp 3D với đồ họa cực đỉnh được làm dựa trên bộ tiểu thuyết Liệt Hỏa Như Ca nổi tiếng và được phát hành bởi VNG.

Tất cả thông tin về Liệt Hỏa VNG