7.3
KHÁ HAY

Nhân vật chính của Let Them Come là anh lính đánh thuê xui xẻo bị bỏ lại giữa trạm vũ trụ với hàng đàn quái vật ngoài hành tinh xung quanh.

Tất cả thông tin về Let Them Come