5.7
CHƠI TẠM

Lão Gia Cát Tường là tựa game mobile lấy đề tài làm quan, lấy vợ sinh con rất mới lạ khi xoáy sâu vào vấn đề vợ con thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa.

Tất cả thông tin về Lão Gia Cát Tường