8.5
ĐÁNG CHƠI

Hãy nhìn vào cái tên ILLUSION và tag Nudity, bạn sẽ thấy Koikatsu Party là game thật sự trong sáng về tình yêu tuổi học trò.

Tất cả thông tin về Koikatsu Party