Tất cả thông tin về King of Fighters 14
Gặp lại nàng Leona mạnh mẽ trong King of Fighters XIV - PC/Console

Gặp lại nàng Leona mạnh mẽ trong King of Fighters XIV

Lực lượng đánh thuê Ikari là một nhóm chiến binh dẫn đầu bởi tổng tư lệnh Heidern. Trong phiên bản mới nhất của King of Fighters, người chơi sẽ được gặp lại những gương mặt thân thuộc trong nhóm Ikari, trong đó dĩ nhiên là có cô gái bất hạnh nhưng