Tất cả thông tin về killer instinct
Killer Instinct – Sự trở lại của Eyedol - PC/Console

Killer Instinct – Sự trở lại của Eyedol

  Hẳn mọi người còn nhớ con trùm Eyedol trong phiên bản đầu tiên của Killer Instinct ? Thể theo yêu cầu của cộng đồng, Iron Galaxy đã mang tên khổng lồ 2 đầu này quay lại vào bộ sậu nhân vật chơi được.