6.9
CHƠI TẠM

Kiếm Vũ Mobi là một game MMORPG chơi trên di động do NPH Gamota vận hành. Game sở hữu đồ họa 2,5D với 2 môn phái chính là kiếm cơ và đao khách.

Tất cả thông tin về Kiếm Vũ Mobi