Tất cả thông tin về kickstarter

Beholder: Tai vách mạch rừng - PC/Console

Beholder: Tai vách mạch rừng

Beholder cũng là một khi những lựa chọn tưởng chừng đơn giản ban đầu, càng về sau sẽ khiến bạn đúng nghĩa phải vắt óc và tự vấn lương tâm thật nhiều để giải quyết hậu quả của nó