Khổng Minh và nỗi khổ tâm không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm

Là bậc đại trí giả, được tôn kính bởi chính đối thủ của mình thế nhưng Khổng Minh lại có nỗi khổ tâm mà không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm.

Trong ba anh em Lưu Quan Trương, ngoại trừ Lưu Bị rất thân cận với Khổng Minh, trong hai người còn lại Trương Phi là kẻ lỗ mãng, ít suy nghĩ sâu xa còn Quan Vũ luôn chứng tỏ được bản thân không chỉ có vũ dũng mà còn biết binh pháp, bày trận tính kế. Xét về lý, một kẻ lấy trí tuệ để thành danh như Khổng Minh ắt phải thân cận và trọng dụng Quan Vũ hơn Trương Phi. Nhưng thực tế lại cho thấy rằng Khổng Minh khá là trọng dụng cũng như tiếp xúc thân mật với Trương Phi mà xa rời thậm chí có phần nghi kị Quan Vũ. Vì sao lại như vậy? Điều này có lẽ phải xem xét từ chính đặc điểm xuất thân của mỗi người mới mong lý giải được.

Vũ trọng sĩ tốt mà nghi kị sĩ đại phu, Phi kính kẻ quân tử mà phớt lờ tiểu nhân.

Tam Quốc Chí – Trần Thọ

Nhìn chung Gia Cát Lượng đối với Quan Vũ luôn cố gắng giữ một mối quan hệ tương đối khách khí và cố gắng tránh xung đột. Điều này có thể lý giải bởi theo chính sử lẫn tiểu thuyết đều có chung nhận định, Vũ chỉ trọng võ tướng mà xem thường, thậm chí là khinh miệt quan văn. Lần giở tư liệu lịch sử có thể thấy, Quan Vân Trường là một người không có tài sản, tự sống bằng sức lao động của mình. Nghề đẩy xe chở hàng của ông ta không cần dựa vào phường hội, rất độc lập nên dễ sản sinh ra cách nhìn thiên lệch giai cấp. Đồng thời bản thân ông ta vì bênh vực bằng hữu mà lỡ tay giết người, bị quan phủ truy nã đến mức không thể không bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực vì vậy trong lòng luôn có một sự chống đối lẫn xem thường tầng lớp sĩ tộc. Do đó mối quan hệ giữa ông ta với Gia Cát Lượng không được mặn mà như hai vị anh em của mình là điều không khó giải thích.

Khổng Minh và nỗi khổ tâm không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm

Chính bởi vì không hoàn toàn tin phục vị quân sư này. Phương kế liên kết với Ngô của Khổng Minh, Quan Vũ có thực hiện nhưng không hề cố gắng, đó là một minh chứng rất rõ. Thậm chí, Quan Vũ trong nhiều trường hợp còn gây thiệt hại khiến liên minh này luôn ở trong tình trạng báo động. Tuy Quan Vũ ở Kinh Châu xa xôi nhưng người này trước nay vẫn lấy địa vị cao hơn những người khác trong tập đoàn quân Thục của mình để ra oai. Sau khi Mã Siêu đầu quân cho Thục nhờ giải quyết vấn đề Ích Châu mà lập được công lao, nhận được vinh dự lớn. Quan Vũ không phục, muốn bỏ Kinh Châu đến Tứ Xuyên để so tài cao thấp với Mã Siêu. Gia Cát Lượng vội gửi cho ông ta một bức thư vỗ về, nịnh ông ta hết lời mới làm ông ta nguôi ngoai. Sau khi Lưu Bị làm Hán Trung Vương, muốn dùng Hoàng Trung làm hậu tướng quân. Gia Cát Lượng nói:

Quan Vũ ở xa, sợ tất là không vui, e rằng không được.

Câu nói này có thể thấy được thái độ của Khổng Minh đối với Quan Vũ như thế nào. Trương Phi thì không như vậy, dù cũng có vài phần tâm kế nhưng quy ông ta vẫn là kẻ hán tử hào sảng không quá so đo được mất, chỉ cần Gia Cát Lượng yêu cầu thì Phi sẽ dốc hết lòng mà làm. Đồng thời, nhiều lần cũng phát huy tính sáng tạo lập nên kỳ công. Vì thế giữa Gia Cát Lượng và vị tướng lỗ mãng Trương Phi hình thành một mối quan hệ ngầm không nói mà vẫn hiểu nhau.

Quyền Khuynh Tam Quốc ra mắt game thủ Việt dưới tên gọi Liên Quân 3Q
Quyền Khuynh Tam Quốc ra mắt game thủ Việt dưới tên gọi Liên Quân 3Q
Nội dung chính của Liên Quân 3Q dựa trên bối cảnh lịch sử sau khi quân sư của ba nước Nguỵ – Thục – Ngô lạm dụng thiên thư dẫn ma thần thượng cổ Xi Vưu đến tàn sát bừa bãi, game thủ sẽ trở thành những người đứng đầu của các gia tộc, xuyên...

Ban đầu khi Lưu Quan Trương khởi sự, theo địa vị kinh tế, xã hội, Trương Phi là người giàu có nhất, làm nghề đồ tể ở Trác Quận, có trang viên, có cửa hàng. Không có ý chê bai xuất thân của Lưu hoàng thúc nhưng thực tế lúc đó ông chỉ là kẻ bán dép, sau đó Hán Hiến đế Lưu Hiệp có gọi ông ta một tiếng hoàng thúc, nhưng đơn thuần chỉ là nhu cầu chính trị mà thôi. Nhưng dù sao lão Lưu vẫn tính là có danh tiếng, còn Quan Vũ có gì? Vũ chỉ là một người chuyên đẩy xe thồ hàng và quan niệm ngày nay, ông ta thuộc tầng lớp lao động gần như không có tài sản. Từ đó mà suy luận thì mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và ba anh em Lưu Quan Trương chắc chắn sẽ có sự khác biệt, vấn đề không chỉ nằm ở tầng lớp xuất thân bất đồng mà còn là thái độ không hữu hảo giữa thành phần lao động và phần tử trí thức.

Khổng Minh và nỗi khổ tâm không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm

Sau khi lão Lưu mời được Gia Cát Lượng tới Tân Dã, Quan Trương kết hợp cùng gây khó dễ cho vị quân sư mới đến này nhưng thay vì thẳng thắn ra mặt như Trương Tam Gia, lại có kẻ cho mình đọc nhiều Xuân Thu thích bày mưu tính kế, ngồi ở phía sau xúi giục Trương Phi. Từ sau “ba lần đến lều tranh”, Quan Vũ không hề tin vào năng lực của Khổng Minh. Khi thấy Lưu Bị nhọc lòng “ba lần đến lều tranh”, Quan Vũ nói với Lưu Bị rằng:

Có hư danh mà không có thực học sao lại bị mê hoặc bởi người này như vậy!

Khi Lưu Bị sang Đông Ngô cầu thân, Lượng chọn trao túi gấm cho Triệu Tử Long mà không dám trao kế sách cho Quan Vũ, bởi hắn sợ vị đại gia bằng mặt mà không bằng lòng này sẽ làm loạn chủ trương của mình. Sau khi mượn gió Đông cho Chu Du, làm nên trận Xích Bích nổi tiếng, Gia Cát Lượng sợ Chu Du giết mình để diệt trừ mối nguy hiểm tiềm tàng cho Đông Ngô, bèn sắp xếp Triệu Vân đến đón ông ta trở về chứ không dám làm phiền đến Quan lão gia, sợ ông ta chỉ cần đến trễ một nén nhang, mạng nhỏ của y liền treo đầu gió.

Khổng Minh và nỗi khổ tâm không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm

Trong giai đoạn then chốt của chiến dịch Xích Bích, Khổng Minh sai phái toàn bộ tinh anh ra trận nhưng cố tình không để ý đến Quan Vũ. Nhiều người nói là do Gia Cát Lượng cố ý dùng kế khích tướng đối với Quan Vũ. Nhưng thực tế xét trong mối quan hệ giữa hai người thì rõ là vị quân sư này vẫn còn có chỗ khó xử. Cuối cùng Gia Cát Lượng mới sắp xếp Quan Vũ chặn ở đường Hoa Dung có thể thấy là đối với vị tướng kiêu ngạo này không thể không cân nhắc, rõ ràng còn có chỗ lo lắng khó xử.

Quan Vũ thấy mình không được xếp đặt ở vị trí quan trọng, khi đó đã trách hỏi Gia Cát Lượng:

Nay gặp đại địch, quân sư lại không giao việc cho ta là có ý gì?

Nghe khẩu khí của Quan Nhị Gia không biết là Khổng Minh chỉ huy chiến dịch hay Quan Vũ mới chính là thống soái? Quan Vũ lấy việc mình là anh em kết nghĩa với Lưu Bị mà tự cho mình đặc quyền ngang với quân sư. Đợi tới khi không bắt được Tào Tháo ở Hoa Dung, phạm phải quân lệnh vẫn còn có Lưu Bị đứng ra nói đỡ. Kỳ thực chính vì ông ta biết kết quả tất là như thế mới dám tha cho Tào Tháo ở Hoa Dung.

Bởi mới thấy ai cũng cho rằng, để Quan Vũ thủ Kinh Châu, sớm muộn cũng mất, bậc kỳ tài như Khổng Minh sao có thể để sai sót cấp thấp như vậy xảy ra mà không ai hiểu nỗi khổ tâm của Gia Cát Lượng. Người ta là có ô dù lớn, có đại ca hoàng thúc, thì còn xem ai ra gì nữa. Nếu như Khổng Minh chấp pháp như sơn, từ việc ông ta tha cho Tào Tháo ở Hoa Dung mà trừng phạt nghiêm khắc thì sau này khi ông ta làm chủ mọi việc ở Kinh Châu có lẽ đã không dám tự mình quyết định mọi việc mà chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Khổng Minh và nỗi khổ tâm không ai có thể lý giải suốt mấy ngàn năm

Chính vì sự bao che của Lưu Bị, Khổng Minh cũng không thể không nể mặt lão hoàng thúc mà ngày càng tỏ ra nhân nhượng. Xem ra, Gia Cát Lượng là một phần tử trí thức cũng có chỗ bảo thủ không thể tiếp thu được vậy. Chỗ khổ tâm của Khổng Minh khi phải ứng phó với cấp dưới nhưng lại có ô dù to hơn mình, từ cổ chí kim vốn thường xảy ra. Nhưng mà sự nhân nhượng không thể tồn tại được lâu, cuối cùng Quan Vũ đại bại tại Kinh Châu chẳng phải chính là hậu quả từ việc Khổng Minh cả nể, qua loa không triệt để trong quân lệnh hay sao? Bởi mới nói kẻ đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng giận chính là như vậy.

Đồng tình hay cảm thấy Khổng Minh quá nhu nhược, không xứng với danh xưng đại trí giả? Hãy cùng nhau tham gia Liên Quân 3Q, vẫn là lối chơi SLG chiến thuật kinh điển cho phép người chơi được sắm vai một thống lĩnh thực thụ, có thể điều binh khiển tướng cùng nhau mang vinh quang về cho thế lực mà mình đang phụng sự và quan trọng hơn là số mệnh của những vị anh hùng thời Tam Quốc mà game thủ yêu thích sẽ được quyết định bởi chính bản thân của họ. Theo công bố của NPH MEM, trò chơi dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn Open Beta vào ngày 29/11.

Trang chủ trò chơi: https://lienquan3q.mobo.vn

UPDATE NGAY lịch đăng video mới của Youtube Mọt Game vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hằng tuần nhé!!!!

Fanpage Mọt Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!

Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Mọt Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Hãy ủng hộ bọn mình để xem nhiều tin game mới hơn nhé!
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
   • D.G.Pals
   • Phá Thiên Nhất Kiếm
   • Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile
   • Tiên Chiến CMN
   • Nhất Mộng Giang Hồ VNG
   • Tormented Souls
   • Blade & Soul 2
   • FIST: Forged in Shadow Torch
   • Aragami 2
   • Deathloop
   • Kena: Bridge of Spirits
   • HUMANKIND
   • Tales of Arise
   • Diablo 2: Resurrected
   • Nhất Mộng Giang Hồ VNG
   • Đấu Trường Tam Quốc
   • Đế Vương Tam Quốc
   • Kiếm Thế 2009 Mobile
   • Truyền Thuyết Xạ Thủ
   • Cloud Song VNG
   • D.G.Pals
   • Genshin Impact
   • Samurai Warriors 5
   • Yakuza: Like a Dragon
   • Diablo Immortal
   • Diablo IV
   • Ruined King: A League of Legends Story
   • Call of Duty: Black Ops Cold War
   • Call of Duty: Modern Warfare
   • Assassins Creed Valhalla
   • Spider-Man: Miles Morales
   • Little Nightmares II
   • Overwatch
   • Final Fantasy VII Remake
   • Observer: System Redux
   • Hitman 3
   • Hyrule Warriors: Age of Calamity
   • Call of the Sea
   • Call of Duty: Warzone
   • Black Myth: Wukong
   • D.G.Pals
   • Liên Minh Tốc Chiến
   • Liên Minh Huyền Thoại
   • Garena Liên Quân Mobile
   • Đấu Trường Chân Lý
   • Huyền Thoại Runeterra
   • Valorant
   • Garena Free Fire
   • Dota 2
   • PUBG Mobile
   • Diablo 2: Resurrected
   CLIP HOT TRONG NGÀY

   LỊCH RA MẮT GAME

   17-12

   Gunny Origin

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   08-12

   Viễn Chinh Mobile

   Dung lượng: 800Mb

   Chơi
   25-11

   Hỏa Long Pháp Sư

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   25-11

   Dragon Saga

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   25-11

   Mộng Tình Kiếm

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   24-11

   Chiến Binh Vũ Trụ

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   18-11

   Tuyệt Thế Vô Song Mobile

   Dung lượng: 1,5GB

   Chơi
   16-11

   Phá Thiên Nhất Kiếm

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   11-11

   PUBG: New State

   Dung lượng: 1,5GB

   Chơi
   10-11

   Kiếm Hiệp GO

   Dung lượng: Cập nhật

   Chơi
   Top