7.8
KHÁ HAY

Jet Lancer giống như một game bắn máy bay arcade thời xưa, nhưng nó đem rất nhiều yếu tố cải tiến vào và trên hết là âm nhạc tuyệt đỉnh.

Tất cả thông tin về Jet Lancer