7.2
KHÁ HAY

Nếu bạn là người yêu thích phong cách lén lút cổ điển thì Jagged Alliance Rage! sẽ là tựa game rất phù hợp.

Tất cả thông tin về Jagged Alliance: Rage!