7.8
KHÁ HAY

Iratus: Lord of the Dead là game Rogue-like nơi người chơi tạo và điều khiển đám lính của mình chiến đấu từ hầm mỏ sâu nhất trồi lên mặt đất.

Tất cả thông tin về Iratus: Lord of the Dead