6.6
CHƠI TẠM

Idol Thời Trang là một game casual thời trang do VTC Game phát hành, ngoài nhân vật nữ game có thêm sự xuất hiện của nhân vật nam cùng với thời trang riêng.

Tất cả thông tin về Idol Thời Trang