8.3
ĐÁNG CHƠI

Tất cả thông tin về i am setsuna
Điểm tin Mọt Game [17-22/6) - PC/Console

Điểm tin Mọt Game [17-22/6)

San Diego Comic Con đã bắt đầu, báo hiệu cho một tuần sôi động sắp đến, nhưng trước hết hãy điểm lại vài sự kiện ‘đinh’ trong tuần vừa qua nào!