7.2
KHÁ HAY

Hungry Dragon của hãng Ubisoft được xây dựng theo lối chơi cá lớn đớp cá bé như trong Feeding Frenzy, tuy nhiên được nâng cấp lên đồ họa 3D và kết hợp thêm yếu tố sinh tồn.

Tất cả thông tin về Hungry Dragon