Tất cả thông tin về horror

Đặt mua trước Umbrella Corps ngay hôm nay - PC/Console

Đặt mua trước Umbrella Corps ngay hôm nay

Từ ngày hôm nay, người chơi đã có thể đặt mua trước (Pre-Purchase) tựa game online Umbrella Corps tại Steam. Giá cho bản Standard là 29.99$ và 39.99$ đối với bản Deluxe. Tựa game Umbrella Corps/Biohazard Umbrella Corps là một tựa game chơi mạng cùng bối cảnh với các tựa game