N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Gamota tiếp tục phát huy thế mạnh với Hiên Viên Mobile, một tựa game mới đi theo thể loại tu tiên huyễn hoặc kèm theo thông điệp hùng hồn: Nhất Thống Cửu Châu.

Tất cả thông tin về Hiên Viên Mobile