NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Hảo Hán Ca do Funios Studio tại Việt Nam phát triển, lấy Thủy Hử làm đề tài chính và nội dung xoay quanh những câu chuyện về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Tất cả thông tin về HaoHanCa