8.2
ĐÁNG CHƠI

Halo 5 cũng là phần xuất sắc nhất với lối chơi được cải tiến, người chơi có thể chuyển đổi góc nhìn thứ nhất và thứ ba trong quá trình chơi.

Tất cả thông tin về Halo 5