8.3
ĐÁNG CHƠI

Half-Life 2 tiếp nối hành trình của Gordon Free man trong một bối cảnh mới là Trái Đất hàng chục năm sau sự kiện ở phần 1.

Tất cả thông tin về Half-Life 2