N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, GunPow 3D gây chú ý với giao diện “kute” lạc lối kèm theo cách chơi bắn không chờ lượt theo kiểu mới  không lẫn vào đâu được.

Tất cả thông tin về GunPow 3D