N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Trong Grounded, bạn bị biến thành người tí hon và phải cố gắng sống sót... ngay trong khu vườn nhỏ sau nhà, còn lũ bọ vô hại bỗng trở nên kinh khiếp.

Tất cả thông tin về Grounded