N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Gravewood High có lối chơi gần giống như Hello Neighbor, nơi người chơi sẽ phải tự tìm các cơ quan cũng như mở khóa cửa để lần mò ra ngoài.

Tất cả thông tin về Gravewood High