8.7
ĐÁNG CHƠI

Grand Theft Auto V lấy bối cảnh trong trò chơi vào khoảng năm 2013 tại thành phố hư cấu Los Santos (mô phỏng thành phố Los Angeles).

Tất cả thông tin về Grand Theft Auto V