Tất cả thông tin về gog

Sở hữu các tựa game cổ điển từ nhà Disney với GOG - PC/Console

Sở hữu các tựa game cổ điển từ nhà Disney với GOG

Nếu bạn là một mọt game đã từng cắm cúi vào các cỗ máy Super Nintendo Entertainment (NES) hay Genesis thì người chơi không thể bỏ qua 3 tựa game thành công nhất của nhà Disney trong những năm 90 đã tìm được đường lên PC cảm ơn vào nhà tài trợ