NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Gloomhaven là một game singleplay, với lối chơi theo dạng dungeon-crawling roguelike theo đúng như những gì mà phần Boardgame đã thể hiện.

Tất cả thông tin về Gloomhaven