Giới thiệu gia đình Mọt: Nghiêm túc

Trong băng đảng điên loạn và bẩn bựa của Mọt Game, Mọt Nghiêm túc ban đầu gần như là kẻ dị loại khi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu gì thì kẻ như hắn cũng không thể hợp quần với cái đám còn lại được. Tất nhiên mưa có dầm thì đất mới thấm thấm, sau nhiều sự kiện thú vị lẫn thú vật, cuối cùng con hàng cũng tỏ ra có thể cải tạo được, còn theo hướng tích cực hay tiêu cực thì hạ hồi phân giải. Sự hợp quần này được chứng tỏ thông qua các bài viết sau này của Bookgrinder – Mọt Nghiêm Túc. Vốn dĩ hắn là một tay viết thích đào sâu nghiên cứu, chuyên trị những thể loại dễ khiến người ta buồn ngủ nếu đọc vào đêm khuya. Tuy nhiên sau thời gian lăn lộn tại Mọt Game cùng đám thần kinh kia bây giờ nhiều lúc bài viết của Mọt Nghiêm Túc cũng vướng nhiều chất xôi thịt hay bẩn bựa mà người ta thường thấy trong văn phong của Mọt Biến Thái hay Mọt Đại Hiệp. Thế mới nói đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm!

Giới thiệu gia đình Mọt: Nghiêm túc


Chờ gì mà không vào ngay nào: https://bit.ly/3bzmFMz

Chim lợn cùng gia đình nhà Mọt: https://bit.ly/2VNx7vf

Xem nhiều clip hơn nữa: https://bit.ly/2Xf5SJx

Doãn đại hiệp

Tác giả

~!@#$%^&*()_+

Chưa có bình luận.

Bình Luận