Giới thiệu gia đình Mọt: Lang thang

Mọt Lang Thang Ronin (tự Lãng Nhân – 浪人) còn có hiệu là Lươn Lẹo cư sĩ, sinh thần X nguyệt, X nhật, Chí Công nguyên niên. Sách Nhật Ngữ Liệt Truyện có tả Mọt Lang Thang trời sinh cao ráo, tính hay chần chừ không quyết đoán, không giỏi mưu lược lại thường tỏ ra lươn lẹo khiến đồng liêu chán ghét, thượng cấp không hảo cảm. Sau 6 năm lăn lộn, y chuyển đến Cựu Kim Sơn Long. Với ngoại hình cao ráo, lại thường hay tự khoác lác để bồi dưỡng danh vọng, khéo léo lấy lòng kẻ sĩ, trong sớm tối Mọt Lang Thang được nhiều người hâm mộ khi trực bá (直播). Y ưa thích cấu kết thông đồng làm bậy với những phường du thủ du thực như Mọt Biến Thái, Mọt Leo Cây… suốt ngày trầm mê trong thanh sắc khuyển mã lại thường tự cho là bản thân rất phong lưu tiêu sái.

Tuy nhiên, Mọt Lang Thang tính trời sinh vẫn tự phụ đặt mình ở vị trí cao, hà tất phải chịu sự sắp đặt của cấp trên, do đó các đồng nghiệp trong công ty không vừa lòng với y. Những người có lòng nhân đức người thường khuyên y không nên lươn lẹo với đồng nghiệp, viết sai chính tả, làm việc tắc trách và nhất là sính dùng từ Hán Việt mà không rõ ý nghĩa. Mọt Lang Thang lúc đó cảm thấy xấu hổ nên nghe theo, đồng ý chịu sự sắp đặt của cấp trên nhưng lâu dài vẫn thường phạm vào tật cũ, chứng nào tật nấy, không thể giáo hóa.


Mot Lang Thang

Chờ gì mà không vào ngay nào: https://bit.ly/3bzmFMz

Chim lợn cùng gia đình nhà Mọt: https://bit.ly/2VNx7vf

Xem nhiều clip hơn nữa: https://bit.ly/2Xf5SJx

Doãn đại hiệp

Tác giả

~!@#$%^&*()_+

2 Comments Added

  1. trangia Tháng Mười 13, 2020 | Trả lời

    vãi cả dùng từ hán việt mà k rõ nghĩa :))

    • Doãn đại hiệp Tháng Mười 13, 2020 |

      Đó là một thực tế đáng buồn.

Bình Luận