N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Theo nhiều nguồn tin cho biết Tân Chưởng Môn VNG chỉ dự kiến ra mắt trong tháng 3/2019 nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố chính xác.

Tất cả thông tin về Tân Chưởng Môn