N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Giang Hồ Chi Mộng đưa người chơi vào một thế giới kiếm hiệp Kim Dung với xuất phát điểm từ một trong 3 môn phái Toàn Chân, Dương Gia và Đào Hoa.

Tất cả thông tin về Giang Hồ Chi Mộng